Ons advies voor een duurzame wijk

  • De transitie van aardgas naar duurzame warmte is haalbaar en betaalbaar
  • Wij adviseren dat wanneer de CV-ketel vervangen moet worden, er overgestapt wordt op lucht-water warmtepompen
  • Een lucht-water warmtepomp levert naast warmte ook koeling, zonder aparte apparatuur en kosten
  • Schaf zonnepanelen aan, ze zijn voordeliger dan ooit
  • Gebruik je eigen zonne-energie, dit levert geld op en helpt het elektriciteitsnet aanzienlijk
  • De CO2-uitstoot van Saksen Weimar kan binnen 10 jaar met 80% afnemen
  • Thuis-en buurtbatterijen kunnen mooi in een duurzame wijk passen, dit hangt van toekomstige wetgeving af.

Lees een uitgebreide toelichting in de buurtrapportage.

Introductie

Deze website voor Saksen Weimar geeft inzicht wat er op energiegebied gaat veranderen. Het laat zien hoeveel elektriciteit er nodig is voor de warmtevoorziening en mobiliteit in 2030 en 2045, maar ook hoeveel elektriciteit er dan door zonnepanelen wordt opgewekt. Tenslotte wordt inzicht verschaft in de mogelijkheden van slim laden van elektrische auto’s en verwarmen van gebouwen, en het gebruik van een buurtbatterij.

Geschiktheid van zonnepanelen in Saksen Weimar (rood is beter). In het blauw zijn de al bestaande zonnepanelen te zien.

Saksen Weimar is een moderne wijk in Arnhem op een voormalig kazerneterrein. De meeste gebouwen zijn grondig gerenoveerd en hebben energielabel A of beter (alleen vier voormalig kazernegebouwen hebben energielabel B). De huizen worden verwarmd door cv-ketels die zijn aangesloten op gas. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de verschillende mogelijkheden voor Saksen Weimar. Hierbij kwam de optie waarbij elk gebouw een elektrische lucht-water warmtepomp krijgt, als beste uit de bus. Naast verwarming moet ook het transport CO2-vrij gemaakt worden. Dit betekent dat auto’s op diesel en benzine op termijn plaats maken voor elektrische auto’s.

De gegevens binnen de buurtrapportage

Er zijn drie scenario’s doorgerekend voor Saksen Weimar, twee voor 2030 en één voor 2045. In de Trends tab is te zien wat de impact van de energietransitie is op het elektriciteitsverbruik in de wijk. In de tab Ons advies wordt per onderdeel (verwarming, zonnepanelen, batterijen) advies gegeven gebaseerd op kosten, uitstoot en toekomstbestendigheid. Voor geïnteresseerden kunnen verschillende opties en scenario’s bestudeerd worden in het Saksen Weimar Dashboard.

Betrokkenen

De belangrijkste betrokkenen zijn de bewoners van Saksen Weimar zelf, de werkgroep energietransitie Saksen Weimar, de gemeente Arnhem en de netbeheerder Liander.

De uitdaging voor Arnhem

De effecten van klimaatverandering zijn overduidelijk, urgent en dwingen ons tot actie. Nederland moet in 2050 CO2-vrij zijn, Arnhem wil al in 2023 40% reductie ten opzichte van 2018 bereikt hebben. Om onze stad, de woonwijken en met name haar buurten uitstootvrij te maken kijken we naar grofweg drie grote energieverbruikers. Dit zijn de verwarming van gebouwen, de mobiliteit van bewoners en het overige gebouw gerelateerde verbruik. Het is nogal een opgave waar we voor staan. Maar er zijn gelukkig steeds meer duurzame alternatieven beschikbaar. Deze alternatieven worden ook steeds betaalbaarder en makkelijker te realiseren. Denk hierbij aan zonnepanelen, elektrische mobiliteit en duurzame warmte.

Alle ontwikkelingen die nodig zijn om tot een economie zonder fossiele brandstoffen te komen, wordt de energietransitie genoemd. In het geval van verwarming en transport hebben we gezien dat dit gerealiseerd kan worden door over te stappen op elektriciteit. Maar dit is alleen vrij van CO2 op het moment dat de stroom duurzaam is opgewekt, bijvoorbeeld middels zonne- of windenergie. Deels kan dit binnen de wijk gebeuren, door zonnepanelen op alle daken van Saksen Weimar te leggen.

Door de energietransitie zal de vraag naar elektriciteit in Saksen Weimar meer dan verdubbelen. De piekvraag van stroom zal op bepaalde momenten zelfs verdrievoudigen, namelijk ‘s avonds wanneer veel mensen tegelijk de verwarming aanzetten en hun elektrische auto opladen nadat ze thuiskomen.

Gebruik je eigen opwek

Vanaf 2025 wordt het ‘saldeer systeem’ in Nederland afgebouwd. Dit betekent dat je vanaf dat moment minder geld krijgt voor zonne-energie die je teruglevert aan het net. Het wordt dan voordeliger om opgewekte zonne-energie zelf te gaan consumeren. Naast het nu al bestaande piek/dal tarief, is het de verwachting dat energieleveranciers steeds vaker variabele tarieven gaan aanbieden. Zodat je profiteert als je stroom verbruikt tijdens de ‘goedkope’ uren, zoals ’s middags of ‘s nachts. Ook netbeheerders experimenteren met financiële prikkels om piekverbruik bij huishoudens te verminderen om zo netwerkcongestie te voorkomen. Flexibiliteit, oftewel het verschuiven van het laden van je auto of het aanzetten van je warmtepomp levert dan een forse besparing op voor je energierekening.

Door onze huidige elektriciteitsvraag ontstaan er gedurende de dag grote vraagmomenten op het elektriciteitsnet.
In de ochtend zet iedereen tegelijk apparaten, douches, lampen enz. aan en ‘s avonds vragen fornuizen, verwarmingen en elektrische auto’s stroom.

Hierdoor gebruiken we een groot deel van de zonne-energie uit de buurt niet, importeren we ’s ochtends en ’s avonds weer veel elektriciteit en veroorzaken we meer CO2 uitstoot.

Slim laden en verwarmen zijn mechanismes waarbij de momenten van vraag en aanbod van duurzame elektriciteit beter op elkaar worden afgestemd.

Hierdoor gebruik je lokale zonne-energie beter en dat is financieel aantrekkelijk.

Buurtrapportage

Deze website geeft meer inhoudelijke informatie over hoe de transitie er uit gaat zien in de Saksen Weimar buurt, geeft concrete adviezen over verduurzamingsmaatregelen aan bewoners en wat de gevolgen van deze keuzes zijn. Deze rapportage is gemaakt en wordt onderhouden door Resourcefully in samenwerking met de gemeente Arnhem.

Vragen en opmerking graag naar info@resourcefully.nl.

Veelgestelde vragen over aardgasvrij wonen

De weg naar een duurzaam Oostelijk Havengebied is complex, er zijn veel verschillende beslissingen die we de komende tijd gezamenlijk zullen moeten maken. Eén groot aspect hiervan is het aardgasvrij maken van de buurt. Een proces waarbij iedereen betrokken bij mag zijn, het gaat uiteindelijk over uw woning.

Om dit proces voor iedereen inzichtelijk te maken vindt u op deze pagina een korte infographic. Hierin is basiskennis opgenomen waardoor iedereen makkelijker mee kan praten over deze transitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de belangrijkste keuzes die door de overheid en gemeente gemaakt zijn of inzichten in de technische mogelijkheden om het Oostelijk Havengebied te verwarmen zonder aardgas. Als u deze infographic aanklikt opent hij in een aparte pagina als PDF, deze kunt u downloaden of uitprinten om het rustig te bekijken.